Brahma

Brahmaen er en av de større hønserasene, den er høy og flott, veier mellom 3,5 kg – 5 kg og kan bli opp mot 75 cm høy. De legger ca. 150 egg pr. år.

De ruger gjerne og tar godt vare på kyllingene sine. De er snille og blir lett tamme, hanen galer som oftest veldig dypt hvilket gjør at lyden ikke bærer så langt.

Jeg har fargene gull svartbandet og gull blåbandet. Mine avlsdyr kommer fra fargerene linjer og jag avler etter skjemaet nedenfor for å bevare og styrke de vakre fargene:

Avlsskjema for fargeren avl:

  • gull blåbandet x gull blåbandet = gull svartbandet, gull blåbandet & spettet
  • gull svartbandet x gull svartbandet = gull svartbandet
  • gull blåbandet x gull svartbandet = gull blåbandet & gull svartbandet
  • spettet x gull blåbandet gull blåbandet & spettet
  • spettet x gull svartbandet = gull blåbandet
  • spettet x spettet = spettet